اروم تجهیز فن آوران

دوره های آموزشی HSE (ایمنی ، بهداشت کار و محیط زیست)

لیست دوره های آموزش ایمنی و بهداشت یا HSE تخصصی است. این آموزشها از طرف صاحبان شرکتهای آموزشی با مجوز موسسات معتبر برگزارمیشود. آموزشهای ایمنی بهداشت و محیط زیست توسط اساتید مجرب همکاران و تیم تدویگران ارائه میشود. دوره های آموزشی حضوری بوده و گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان تعلق میگیرد.

لیست دوره های آموزش ایمنی و بهداشت تدوینگران شامل تمام مباحث مربوط با علم HSE است. لیست دوره های آموزش ایمنی و بهداشت به چند زیر مجموعه تقسیم میشود که متناسب باهر عنوان لیست دوره های آموزش ایمنی و بهداشت در آنها گنجانده شده است.

در شرکت اروم تجهیز فن آوران دوره های زیر آموزش داده  می شود.

نمونه گواهی صادر شده برای این مجموعه به شکل زیر می باشد