اروم تجهیز فن آوران

لیست مربیان

ردیف عنوان دوره مدرس سرفصل زمان برگزاری مدت (ساعت)
1 دوره آموزشی  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی محمدرضا محمدی
 • آشنایی با واژگان سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت،‌ ایمنی و محیط زیست HSE
 • آشنایی با کنترل عملیات در HSE
 • آشنایی با نحوه پایش و اندازه گیری عملکرد HSE
 • آشنایی با روش ارزیابی ریسک و نحوه شناسایی خطرات ناشی از فعالیت های کاری
21.22/01/1402 16
2 دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری دکتر حسامی
 • آشنایی با مفهوم عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری؛
 • تاریخچه عدم قطعیت اندازه‌گیری؛
 • الزامات استاندارد ISO/IEC 17025‌ در خصوص عدم‌قطعیت اندازه‌گیری؛
 • انواع آزمون‌ها از نظر الزامات مربوط به تخمین عدم قطعیت؛
 • روش‌های گوناگون محاسبه و تخمین عدم قطعیت؛
 • مراحل محاسبه و تخمین عدم قطعیت به روش GUM؛
 • حل چند مثال‌ برای تخمین عدم‌قطعیت؛
 • روش مونت کارلو برای محاسبه عدم‌قطعیت؛
 • مقایسه روش GUM·

گزارش‌دهی عدم‌ قطعیت اندازه‌گیری. و مونت کارلو در ارزیابی عدم‌قطعیت؛

27و28/01/1402 16
3 دوره آموزش کنترل کیفیت داخلی و خارجی نتایج آزمون (تضمین کیفیت نتایج آزمون) دکتر نظری
 • آشنایی با مباحث اولیه آماری
 •  آشنایی با ارزیابی انطباق
 • انواع خطاهای اندازه گیری
 • تصدیق و صحه گذاری
 • کنترل کیفیت داخلی
 • کنترل کیفیت خارجی
 • آزمون
13و14/02/1402 16
4 دوره آموزش نگهداری مواد خوراکی در سردخانه ها برابر بااستاندارد ملی 1899 دکترراحله جمی
 • آشنایی مقدماتی با سرما و سرماسازی
 • آشنایی با ساختمان، تجهیزات و تاسیسات سردخانه های مواد خوراکی برابر با استاندارد ملی 1899
 • شرایط فیزیکی نگهداری مواد خوراکی در فضاهای ذخیره سازی شامل دما، دمه نسبی ، گردش هوا، تعویض هوا،
 • نکاتی در خصوص برخی از شایع ترین اختلالات در فضای ذخیره سازی سرد، شامل:
 • طرح موضوع اختلال
 • سبب یا سبب های احتمالی
 • راه کار، راه کارهای ممکن پیشگیری یا درمان
 • روش چیدن کالا در سردخانه مواد خوراکی استاندارد مای 3399
 • محاسبه ظرفیت وزنی سردخانه های نگهداری مواد خوراکی – استاندارد ملی 3589

بازدید از سردخانه نگهداری مواد خوداکی آمونیاکی/ فریونی

21و20/02/1402 16
5 دوره آموزشی تائید نوع خودرو بر اساس استاندارد 6924 مهندس شکری
 • تاریخچه استانداردهای خودرو در اروپا و ایران
 • معرفی انواع خودروهای جاده ای
 • نگاه کلی به استاندارد INSO 6924
 • فرایند تایید نوع
 • قواعد کلی کنترل های تطابق تولید(COP)
 • معرفی انواع گروه های خودرویی
 • آشنایی با مقررات UNECE و دستورالعمل های EC-EEC
 • نگاه اجمالی به استاندادهای 85 گانه خودرو

تشریح استانداردهای الزامی خودرو-تریلر

4و3/02/1402  

 

 

 

16

 

 

6 دوره آموزشی آشنایی با فرآورده تیرچه خرپایی و سقف های تیرچه بلوک بر اساس استاندارد ملی 2909 -1و 2909-3 دکترمهدی حق دوست قهرمانلو
 • تاریخچه استاندارد تیرچه در ایران و اروپا
 • تشریح اجزای تیرچه استاندارد
 • الزامات خرپای تیرچه بعنوان یک محصول
 • بررسی بتن پاشنه و نقش آن در دوام سازه
 • روش های کنترل تیرچه و آزمون های مربوطه
 • ویژگی های سقف تیرچه بلوک و نکات اجرایی
 • روش کنترل ابعادی میلگردها طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

بررسی بلوکهای پلی استایرن

4و3/02/1402 16
7 دوره آموزشی  آشنایی با  بازرسی  آسانسور دکتر مطلبی
 • بررسی ویرایش جدید و قدیم استاندارد 63031-1
 • بررسی دستور العمل د/131/131
 • بررسی محاسبات یکسان ابلاغی آسانسور

آزمون

4و6/03/1402 16
8 دوره آموزشی  تکنیک ها و روش های ارتقا و اندازه گیری بهره وری دکتر  حسابی
 • تعاریف و کلیات
 • الزامات و تکالیف قانونی
 • چرخه بهره وری
 • اندازه گیری بهره وری
 • بهبود  بهره وری

استمرار  بهره وری

7و6/03/1402 16
9 دوره آموزش نگهداری مواد خوراکی در سردخانه ها برابر بااستاندارد ملی 1899 دکترراحله جمی
 • آشنایی مقدماتی با سرما و سرماسازی
 • آشنایی با ساختمان، تجهیزات و تاسیسات سردخانه های مواد خوراکی برابر با استاندارد ملی 1899
 • شرایط فیزیکی نگهداری مواد خوراکی در فضاهای ذخیره سازی شامل دما، دمه نسبی ، گردش هوا، تعویض هوا،
 • نکاتی در خصوص برخی از شایع ترین اختلالات در فضای ذخیره سازی سرد، شامل:
 • طرح موضوع اختلال
 • سبب یا سبب های احتمالی
 • راه کار، راه کارهای ممکن پیشگیری یا درمان
 • روش چیدن کالا در سردخانه مواد خوراکی استاندارد مای 3399
 • محاسبه ظرفیت وزنی سردخانه های نگهداری مواد خوراکی – استاندارد ملی 3589

بازدید از سردخانه نگهداری مواد خوداکی آمونیاکی/ فریونی

21و20/02/1402 16
10 دوره آموزشی  کنترل کیفیت عمومی دکتر علی محمد
 • تعاریف و مفاهیم
 • اصول مدیریت کیفیت
 • مدیریت کیفیت جامع
 • نمودارها
 • دوایر کیفیت

آزمون

1402/03/31

1402/04/01

16
11 دوره آموزشی تائید نوع خودرو بر اساس استاندارد 6924 مهندس شکری
 • تاریخچه استانداردهای خودرو در اروپا و ایران
 • معرفی انواع خودروهای جاده ای
 • نگاه کلی به استاندارد INSO 6924
 • فرایند تایید نوع
 • قواعد کلی کنترل های تطابق تولید(COP)
 • معرفی انواع گروه های خودرویی
 • آشنایی با مقررات UNECE و دستورالعمل های EC-EEC
 • نگاه اجمالی به استاندادهای 85 گانه خودرو

تشریح استانداردهای الزامی خودرو-تریلر

7و6/04/1402  

 

 

 

16

 

 

12 دوره آموزش آشنایی با اصول بازرسی و نمونه برداری کالا های صادراتی و وارداتی دکتر شکوهی
 • اصول بازرسی کالا
 • روشهای ارزیابی انطباق کالا در مبدا
 • روشهای ارزیابی انطباق کالا در مقصد
 • نحوه صدور گواهی نامه های بازرسی بانکی
 • نحوه صدور گواهی نامه های بازرسی COI
 • دستورالعمل های ارزیابی کالاهای صادراتی
 • آشنایی با استانداردهای مورد قبول سازمان استاندارد
 • نمونه برداری جامدات(غلات،خوراک دام،کود و موادمعدنی)
 • نمونه برداری مواد شیمیایی(روغنها و مواد نفتی)

نمونه برداری گازها

15و14/04/1402 16
13 دوره آموزش آشنایی با مشخصات  و آزمایشات سنگدانه های مورد مصرف در بتن مطابق استاندارد 302 دکترمهدی حق دوست قهرمانلو
 • آشنایی با نقش و اهمیت سنگدانه های معمولی در بتن تازه و سخت شده
 • مشخصات حائز اهمیت سنگدانه ها در تکنولوژی بتن س
 • نمونه برداري
 • کاهش نمونه های سنگدانه تا اندازه آزمون
 • دانه بندی سنگدانه ریز و درشت ونکات مهم در آزمایش
 • تعيين درصد عبوری از الک شماره 200
 • نقش و اهمیت سنگدانه ها در دوام بتن در شرایط محیطی مختلف
 • نکات اجرایی به کارگیری انواع سنگدانه ها در بتن

مواد زیان آور

25و24/04/1402 16
14 دوره آموزش آشنایی  با  بازرسی مخازن ذخیره سازی و توزیع گاز مایع مطابق با استاندارد 841 دکتر مطلبی
 • مقدمه
 • تعاریف
 • الزامات عمومی
 • تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع
 • الزامات فنی مخزن

مسئولیت ها و وظایف مدیر فنی

10و9/05/1402 16
15 دوره آموزش نگهداری مواد خوراکی در سردخانه ها برابر بااستاندارد ملی 1899 دکترراحله جمی
 • آشنایی مقدماتی با سرما و سرماسازی
 • آشنایی با ساختمان، تجهیزات و تاسیسات سردخانه های مواد خوراکی برابر با استاندارد ملی 1899
 • شرایط فیزیکی نگهداری مواد خوراکی در فضاهای ذخیره سازی شامل دما، دمه نسبی ، گردش هوا، تعویض هوا،
 • نکاتی در خصوص برخی از شایع ترین اختلالات در فضای ذخیره سازی سرد، شامل:
 • طرح موضوع اختلال
 • سبب یا سبب های احتمالی
 • راه کار، راه کارهای ممکن پیشگیری یا درمان
 • روش چیدن کالا در سردخانه مواد خوراکی استاندارد مای 3399
 • محاسبه ظرفیت وزنی سردخانه های نگهداری مواد خوراکی – استاندارد ملی 3589

بازدید از سردخانه نگهداری مواد خوداکی آمونیاکی/ فریونی

21و22/05/1402 16
16 دوره آموزشی  مبانی ممیزی در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد  ایزو ISO:19011:2018 دکتر  محمد نظری آذر
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • مدیریت کردن برنامه های ممیزی
 • مراحل انجام ممیزی شایستگی
 • شایستگی و ارزیابی ممیزان
 • آزمون
23و22/05/1402 16
17 دوره آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 دکتر محمد   نظری آذر
 • اصول  و مبانی کیفیت
 • مروری بر واژگان  قبلی و جدید استاندارد ISO9001:2015
 • رویکرد مبنی بر ریسک و ارزیابی ریسک و جایگاه آن در ویرایش جدید SWOT و FMEA
 • مستندات سیستم های مدیریت کیفیت
 • آشنایی با مفاهیم دانش سازمانی
 • آشنایی با عدم انطباق در اقدامات اصلاحی

مرروری بر ممیزی داخلی بر اساس iso19011

07و06/06/1402 16
18 دوره های مجازی ،(آشنایی با الزامات استاندارد ملی وسایل و سواری های تفریحی (ISIRI8987)

آ شنایی با الزامات استاندارد ملی تجهیزات بازی بادی (ISIRI11389)

آشنایی با الزامات ترامپولین  ، آشنایی با مهارتهای اپراتوری تجهیزات شهربازی)

دکتر فرزاد حسینی یکتا
 • ارزیابی ریسک و بررسی خطرات
 • بررسی حفاظهای پیرامون وسایل تفریحی
 • اهمیت بازرسی های حین ساخت، نصب و بهره برداری
 • اهمیت ایستگاه اپراتوری
 • فیلم آموزشی حوادث شهربازی ها و بررسی علل بروز آن
 • بررسی پلکان های ترامپولین
 • بررسی ضربه گیرها
 • بررسی طنابها در نقاط تکیه گاه
 • بررسی آزمون هم سطحی جهت تعیین وزن استفاده کنندگان
 • بررسی تورهای بکار رفته در وسایل تفریحی بادی
 • بررسی فضاهای پیرامونی و امن وسایل تفریحی بادی

توضیح کامل در خصوص نقاط تکیه گاهی و نحوه نصب آنها

08و09/06/1402 16
19 کارگاه  آموزشی  آزمایشات سنگدانه های مورد مصرف در بتن مهندس معینیان
 •   آزمایشات  کارگاهی  سنگدانه های مورد مصرف در بتن مطابق استاندارد ذیل:
 • استاندارد 4984
 • استاندارد 302
 • استاندارد 446
 • استاندارد 4979-11267-11269-448-8447
 • استاندارد 8672-7147-7146-4977
 • استاندارد 19038-1

آزمون

13و12/07/1402 16
20 دوره آموزشی کنترل کیفیت صنایع شیمیایی مهندس پناهی
 • تهیه محلول های استاندارد
 • پیشگیری خوردگی در صنایع
 • آزمایشات کنترل کیفیت آب

کاربرد مواد افزودنی در صنایع شیمیایی و آزمون

4و3/08/1402 16
21 دوره آموزش آشنایی با اصول بازرسی و نمونه برداری کالا های صادراتی و وارداتی دکتر شکوهی
 • اصول بازرسی کالا
 • روشهای ارزیابی انطباق کالا در مبدا
 • روشهای ارزیابی انطباق کالا در مقصد
 • نحوه صدور گواهی نامه های بازرسی بانکی
 • نحوه صدور گواهی نامه های بازرسی COI
 • دستورالعمل های ارزیابی کالاهای صادراتی
 • آشنایی با استانداردهای مورد قبول سازمان استاندارد
 • نمونه برداری جامدات(غلات،خوراک دام،کود و موادمعدنی)
 • نمونه برداری مواد شیمیایی(روغنها و مواد نفتی)

نمونه برداری گازها

11و10/08/1402 16
22 دوره آموزش نگهداری مواد خوراکی در سردخانه ها برابر بااستاندارد ملی 1899 دکترراحله جمی
 • آشنایی مقدماتی با سرما و سرماسازی
 • آشنایی با ساختمان، تجهیزات و تاسیسات سردخانه های مواد خوراکی برابر با استاندارد ملی 1899
 • شرایط فیزیکی نگهداری مواد خوراکی در فضاهای ذخیره سازی شامل دما، دمه نسبی ، گردش هوا، تعویض هوا،
 • نکاتی در خصوص برخی از شایع ترین اختلالات در فضای ذخیره سازی سرد، شامل:
 • طرح موضوع اختلال
 • سبب یا سبب های احتمالی
 • راه کار، راه کارهای ممکن پیشگیری یا درمان
 • روش چیدن کالا در سردخانه مواد خوراکی استاندارد مای 3399
 • محاسبه ظرفیت وزنی سردخانه های نگهداری مواد خوراکی – استاندارد ملی 3589

بازدید از سردخانه نگهداری مواد خوداکی آمونیاکی/ فریونی

15و14/08/1402  

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

23 دوره آموزشی تائید نوع خودرو بر اساس استاندارد 6924 مهندس شکری
 • تاریخچه استانداردهای خودرو در اروپا و ایران
 • معرفی انواع خودروهای جاده ای
 • نگاه کلی به استاندارد INSO 6924
 • فرایند تایید نوع
 • قواعد کلی کنترل های تطابق تولید(COP)
 • معرفی انواع گروه های خودرویی
 • آشنایی با مقررات UNECE و دستورالعمل های EC-EEC
 • نگاه اجمالی به استاندادهای 85 گانه خودرو

تشریح استانداردهای الزامی خودرو-تریلر

6و5/09/1402  

 

 

 

16

 

 

24 دوره آموزشی  روشهای آنالیز دستگاهی (شیمی تجزیه  دستگاهی)
 • جذب اتمی
 • پلاروگرافی
 • G.C
 • I.C.P

آزمون

6و5/09/1402 16
25 دوره آموزش مجازی اصول  طبقه بندی کالا دکتر سعیدی
 • تاریخچه طبقه بندی کالا
 • آشنایی با نمانکلاتورHS
 • آشنایی با قسمت ها و فصلها
 • نحوه طبقه بندی کالا در نمانکلاتور HS
 • آشنایی با قواعد شش گانه در نمانکلاتور

آزمون

 

14و11/09/1402 16